Tämä sivu on vahvistettu

6 SISÄLLYS


 • Merkintöjä 49
  • Vastusten värikoodit 49
  • Kondensaattorien värikoodit 50
  • Sähköteknisiä piirrosmerkkejä 51
 • Kaavoja ja yksiköitä 53
  • Avaruus, aika ja jaksolliset ilmiöt 53
  • Mekaniikka 54
  • Lämpöoppi 58
  • Sähkö- ja magnetismioppi 59
  • Valo- ja aaltoliikeoppi 63
  • Säteily-, atomi- ja ydinfysiikka 64
  • Suhteellisuusteoria 65
3. Kemia
 • Etuliitteet 66
 • Suureita ja kaavoja 66
 • Happojen ja emästen luokitus 67
 • Molekyylien ja ionien muotoja 67
4. Tietotekniikka
 • ASCII-koodit 68
 • Pascal-ohjelman yksinkertaistettu rakenne 70
NUMEERISIA TAULUKOITA
1. Matematiikka
 • Luku n alkutekijätulona 74
 • Korkotekijän potensseja 76
 • Trigonometristen funktioiden tarkkoja arvoja 77
 • Normaalijakauman kertymäfunktio 78
 • Normaalijakauman tiheysfunktio 79
 • Satunnaislukuja 79
 • Binomijakauma 80
2. Fysiikka
 • g:n arvoja eri leveysasteilla 82
 • Veden kiehumispiste eri paineissa 82
 • Veden höyrystymislämpö eri lämpötiloissa 82
 • Kylläisen vesihöyryn paine 83
 • Eristeitä 83
 • Kitkakertoimia 84
 • Aineiden lämpöarvoja 84
 • Metallien ominaisuuksia 85
 • Metalliseoksien ominaisuuksia 86
 • Kiinteiden aineiden ominaisuuksia 87