Wikiaineisto:Vastuuvapaus

Wikiaineisto ei takaa tietojen oikeellisuutta

Wikiaineisto on vapaasti muokattavissa oleva lähdeteksti ja -aineistokokoelma. Kuka tahansa, jolla on Internet-yhteys, voi muokata Wikiaineiston sivuja.

Wikiaineistosta löytyy paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta Wikiaineisto EI kuitenkaan voi taata Wikiaineistossa olevan tiedon oikeellisuutta.

Kukaan Wikiaineiston kanssa tekemisissä oleva ei ole millään tavalla vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä.

Wikiaineistossa oleva tieto tarjotaan käyttäjille ilmaiseksi ja ilman velvoitetta; tämän sivuston käyttö ei luo sinun, Wikiaineiston tai kenenkään Wikiaineiston liittyvän henkilön välille sopimus- tai vastuusuhdetta. Sinulla on rajattu oikeus käyttää ja kopioida materiaalia Wikiaineistosta, mutta tämä käyttöoikeus ei muodosta tai implikoi minkäänlaista sopimuksellista tai muunkaltaista korvausvastuuta.

Wikiaineisto saattaa sisältää muiden osapuolten tavaramerkkejä tai muita lailla suojattuja immateriaalisia hyödykkeitä. Ne kuuluvat omistajilleen eikä niiden käyttö Wikiaineistossa anna sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää niitä muussa yhteydessä. Jos toisin ei mainita, Wikiaineistolla ei ole tosiasiallista suhdetta tavaramerkkeihin tai niiden omistajiin eikä Wikiaineisto siten voi myöntää sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää kyseessä olevia tavaramerkkejä.

Huomaa, että Wikiaineistosta löytyvä tieto saattaa rikkoa sen valtion lakeja, joiden alueelta käytät Wikiaineistoa. Wikiaineisto ei rohkaise tai yllytä rikkomaan paikallisia lakeja tai asetuksia, mutta koska Wikiaineiston tieto on fyysisesti talletettu Yhdysvaltoihin, Wikiaineisto nauttii tallennuspaikassaan Yhdysvaltain perustuslain ja Yhdistyneiden kansakuntien Yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen kaikille suomaa sananvapautta. Valtiosi lait eivät välttämättä takaa tätä vapautta, ja siksi Wikiaineisto ei voi olla vastuussa mahdollisista rikkomuksista, joita teet käyttäessäsi Wikiaineistoa tai luodessasi hyperlinkkejä muista hyperdokumenteista Wikiaineistoista.