Tämä sivu on vahvistettu

82 NUMEERISIA TAULUKOITA


2 FYSIIKKA

g:n arvoja eri leveysasteilla (merenpinnalla)

Leveysaste 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
g(m s−2) 9,781 9,782 9,786 9,793 9,802 9,811 9,819 9,826 9,831 9,832

g:n arvot leveyspiirin funktiona saadaan yhtälöstä
g ≈ 9,78049(1 + 0,0052884 sin2φ - 0,0000059 sin22φ) m/s2.
gHelsinki = 9,8190 m/s2, gOulu = 9,8224 m/s2
Korkeuden vaikutus on ~ 3 · 10−6 m/s2 metriä kohti.

Veden kiehumispiste eri paineissa

kPa 90,6 92,0 93,3 94,7 96,0 97,3 98,7 100,0 101,3 102,7 104,0 105,3 106,7
torr 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800
°C 96,9 97,3 97,7 98,1 98,5 98,9 99,3 99,6 100 100,4 100,7 101,1 101,4

Veden höyrystymislämpö eri lämpötiloissa

Lämpötila (°C) 0 30 50 80 100 150 200 250 300
Ominaishöyrystymislämpö
(kJ kg−1)
2499 2428 2382 2306 2256 2214 1947 1721 1402