Tämä sivu on vahvistettu

66 MERKINTÖJÄ, MÄÄRITELMIÄ JA KAAVOJA


3 Kemia

Etuliitteet

mono
 
di
 
tri
 
tetra
 
penta
 
heksa
 
hepta
 
okta
 
nona
(ennea)
deka
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Suureita ja kaavoja

Suure/aihe Tunnus Kaava Yksikkö Selityksiä
moolimassa M g/mol
moolitilavuus Vm l/mol kaasuilla
ainemäärä n mol perussuure
mol kaasuilla
konsentraatio c mol/l
tiheys ρ kg/m3 g/l
kaasuilla
kaasujen tilanyhtälö R = vakio, s. 48
sähkömäärä
elektrolyysissä
Q F = vakio, s. 48