Tämä sivu on vahvistettu

MERKINTÖJÄ, MÄÄRITELMIÄ JA KAAVOJA 59


Suure/aihe Tunnus Kaava Yksikkö Selityksiä
ideaalikaasun sisäenergia
terminen hyötysuhde

Sähkö- ja magnetismioppi

Suure/aihe Tunnus Kaava Yksikkö Selityksiä
virta A perussuure
varaus C
jännite V
pistemäisten varausten välinen voima N ε0 = sähkövakio, s. 48
Coulombin laki
kenttävoimakkuus N/C,
V/m
potentiaaliero V
— homogeeninen kenttä V
pistevarauksen
— sähkökentän voimakkuus V/m
— potentiaali V
kentässä olevan varauksen potentiaalienergia J