Päämajan tilannetiedoitus 9.12. klo 12 (1939)

Päämajan tilannetiedoituksia joulukuussa 1939

3.12.1939 | 6.12. | 7.12. | 8.12. | 9.12. | 10.12. | (11.12.) | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12.1939

Päämajan tilannetiedoitus 9.12. klo 12

M a a v o i m a t

8.12. jatkuivat taistelut Taipaleenjoella. Hyökkäykset on lyöty takaisin. Koko itärajalla jatkaa vihollinen hyökkäyksiään. Omat joukkomme tekevät sitkeää vastarintaa. Useissa paikoissa on vihollisen hyökkäykset torjuttu. Eri paikoissa tuhottu lukuisia vihollisen hyökkäysvaunuja, panssariautoja ja tykkejä.

M e r i v o i m a t

Meririntamalla ei merkittäviä tapauksia.

I l m a v o i m a t

8.12. pommittivat vihollisen lentokoneet Läskelää, Värtsilää, Valamoa ja Mantsinsaarta. Pommitukset eivät aiheuttaneet mainittavampia vahinkoja. Suistamolla ampuivat vihollisen lentäjät konekivääreillään mm. siviiliväestöä haavoittaen muutamia henkilöitä. Omat ilmavoimamme ovat päivän kuluessa suorittaneet useita tiedustelulentoja ja pommittaneet leiriytyneitä vihollisjoukkoja sekä rivistöä. Ilmatorjuntajoukkomme ovat ampuneet alas kolme viholliskonetta.