Päämajan tilannetiedoitus 17.12. klo 12 (1939)

Päämajan tilannetiedoituksia joulukuussa 1939

3.12.1939 | 6.12. | 7.12. | 8.12. | 9.12. | 10.12. | (11.12.) | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12.1939

Päämajan tilannetiedoitus 17.12. klo 12

M a a v o i m a t

Kannaksella on vihollinen Taipaleenjoella 16.12 hyökännyt useita kertoja hyvin voimakkaan tykistötulen tukemana. Kaikki hyökkäykset torjuttiin. 15. ja 16.12 käydyissä taisteluissa on täällä tuhottu yhteensä 30 hyökkäysvaunua. Vihollisen yritykset ylittää Suvanto on torjuttu. Länsi-Kannaksella tykistötulta ja paikallisia hyökkäyksiä. jotka on torjuttu. 3 kpl 30 tonnin hyökkäysvaunua on tuhottu. Itärajalla jatkuivat vihollisen hyökkäykset välittömästä Laatokan pohjoispuolella olevalla rintamanosalla. Hyökkäykset torjuttiin. Loimolan suunnalla on kaksi vihollispataljoonaa lyöty hajalle. Tolvajärven suunnassa on etenemisemme hitaana jatkunut. Kiivaita taisteluja on käyty koko päivä Ägläjärven maastossa. Petsamossa on vihollinen edennyt jonkin verran. Muualta ei uutta.

M e r i v o i m a t

Laatokan eräs patteri tuhosi 16.12 vihollisen hyökkäysvaunukolonnasta kolme vaunua. Merellä vain vartiotoimintaa.

I l m a v o i m a t

16.12 toimi vihollisen lentoase pääasiassa Petsamossa ja Pohjois-Lapissa suorittaen pienempiä pommituksia. Omat ilmavoimat olivat päivän kuluessa vilkkaassa toiminnassa pommittaen mm. rintaman läheisyydessä vihollisen hyökkäysvaunurivistöä.