Päämajan tilannetiedoitus 3.12. klo 12 (1939)

Päämajan tilannetiedoituksia joulukuussa 1939

3.12.1939 | 6.12. | 7.12. | 8.12. | 9.12. | 10.12. | (11.12.) | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12.1939

Päämajan tilannetiedoitus 3.12. klo 12

M a a v o i m a t

Venäläiset aloittivat sotatoimet 30.11. aamuhämärissä ylittäen valtakuntien välisen rajan lukuisissa kohdissa. Heidän kohdatessaan suomalaiset varmistusjoukot syntyi taisteluita, joita pian käytiin kaikkialla Venäjän Suomeen johtavien teiden suunnissa. Varmistusosastot vetääntyivät takaisin ohjeidensa mukaisesti. 8-9 venäläistä hyökkäysvaunua tuhottiin. Huomattavimmat venäläiset hyökkäykset tapahtuivat päivän kuluessa Lipolassa ja Suojärven suunnissa. Vihollinen käytti runsaasti tykistöä.

1.12. jatkoivat venäläiset hyökkäyksiään. Painostus kovempi Suojärvellä, Lipolassa ja Raudun maastossa. Venäläisten tappiot suuret varsinkin Lipolassa. Päivän kuluessa tuhottiin 36 venäläistä hyökkäysvaunua. 1.12. illalla omat joukot Kannaksella linjoilla Vammelsuu-Kivennapa-Lipola-Rautu-Metsäpirtti. Terijoesta luovuttu. Itärajan yli johtavien teiden suunnissa käydyistä taisteluista ei mainittavaa.

2.12. ryhtyivät venäläiset huomattavilla voimilla hyökkäykseen. Vahvin panssarivoimin yritti vihollinen murtautua läpi Raudussa, Ahjärvellä ja Vammelsuujoella, mutta lyötiin takaisin kärsittyään raskaita tappoita. Lukuisia hyökkäysvaunuja tuhottiin. Raudun suunnalla asemat jäivät ennalleen, mutta taisteluiden jälkeen vedettiin omat joukot Ahjärven ja Vammelsuujoen maastosta.

Lieksan suunnala rajan läheisyydessä tuhottiin venäläinen komppania. Taistelukentälle jäi 150 venäläistä kaatunutta.

M e r i v o i m a t

Kolmen ensimmäisen päivän aikana venäläiset voimakkaan laivasto- ja ilmavoimien pommituksen jälkeen miehittäneet Tarton rauhansopimuksella perusteella miehittämättömäksi ja varustamattomaksi jätetyt Seiskarin ja Lavansaaren ulkosaaret. Suursaarta ja Inon rannikkolinnaketta pommitetaan.

Venäläiset ilmavoimat ovat pommittaneet eräitä rannikkolinnakkeita. Russarön linnake on käynyt tykistötaistelun venäläisen laivasto-osaston kanssa.

I l m a v o i m a t

30.11. ja 1.12. oli vihollisen ilmavoimien toiminta hyvin vilkasta. M. m. suorittivat vihollislentäjät molempina päivinä lukuisia pommihyökkäyksiä Helsinkiin, Viipuriin ja useimpiin muihin Etelä-Suomen kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin, joissa ne rauhallisen siviiliväestön keskuudessa tuottivat suurta aineellista tuhoa ja vaativat lukuisia ihmisuhreja. Lisäksi ampuivat vihollislentäjät konekivääreillä siviiliväestöä.

Mitään sotilaallisia kohteita eivät pommitukset vaurioittaneet lukuunottamatta pieniä, tilapäisiä keskeytyksiä rautatieliikenteessä.

2.12. ei ole ollut mainittavampaa vihollisen ilmatoimintaa.

Omat ilmavoimat ovat suorittaneet vain suunnitelman mukaisia tiedustelu- ja torjuntalentoja. Vihollisen lentokoneista ovat ilmavoimamme ja ilmatorjuntajoukkomme joko ampuneet tai pakottaneet lakeutumaan yhteensä 24 konetta. Omat tappiomme ovat kaksi tuhoutunutta lentokonetta