Päämajan tilannetiedoitus 19.12. klo 12 (1939)

Päämajan tilannetiedoituksia joulukuussa 1939

3.12.1939 | 6.12. | 7.12. | 8.12. | 9.12. | 10.12. | (11.12.) | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12.1939

Päämajan tilannetiedoitus 19.12. klo 12

M a a v o i m a t

Kannaksella ryhtyi vihollinen 18.12. hyökkäämään suurin voimin. Aamulla alkoi tähän asti voimakkain tykistövalmistelu, jota seurasi kiivaita hyökkäyksiä useassa eri kohdassa. Ankara tykistötuli ja hyökkäykset jatkuivat koko päivän, mutta iltaan mennessä kaikki yritykset saada jalansijaa asemissamme oli torjuttu. Päähyökkäys tapahtui Muolaanjärven ja Kaukjärven välillä. Vihollinen kärsi suurta mieshukkaa ja lukuisia hyökkäysvaunuja tuhottiin. Itärajalla torjuttiin vihollisen hyökkäykset Koivinojan ja Syskyjärven seuduilla. Menstyksellinen hyökkyksemme Ägläjärvellä jatkuu. Vankimäärä ja sotasaalis ovat huomattavat. Muualta ei erikoista ilmoitettavaa.

M e r i v o i m a t

Koiviston rannikkopatterit olivat 18.12. kiivaassa taistelussa vihollisen laivasto- ja ilmavoimien kanssa. Vihollisen hävittäjät ja lentokoneet pommittivat eräitä muitakin saaristokohteita.

I l m a v o i m a t

18.12. oli vihollisen lentotoiminta varsikin Kaakkois-Suomessa ja Itä-Suomessa erittäin vilkasta. Viholliskoneet suorittivat lukuisia hyökkäyksiä eri paikkakuntia vastaan pudottaen pommeja ja ampuen konekiväärillä, mutta vauriot jäivät vähäisiksi. Omat ilmavoimat olivat myöskin vilkkaassa liikkeessä suorittaen lukuisia tiedustelulentoja ja tehden useita onnistuneita hyökkäyksiä pommittaen ja ampuen konekivääritulella valtakunnan rajan kummallakin puolella olevilla alueille vihollisen rivistöjä, huoltokolonnia sekä leiriytyneitä ja majoittuneita vihollisen joukkoja. Omat ilmavoimamme ja ilmatorjuntajoukkomme ovat 18.12. ampuneet alas tähän mennessä tarkistettujen ilmoitusten mukaan 4 vihollisen konetta. Mahdollista on, että tämä lukumäärä nousee.