Päämajan tilannetiedoitus 12.12. klo 12 (1939)

Päämajan tilannetiedoituksia joulukuussa 1939

3.12.1939 | 6.12. | 7.12. | 8.12. | 9.12. | 10.12. | (11.12.) | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12.1939

Päämajan tilannetiedoitus 12.12. klo 12

M a a v o i m a t

Kannaksella on vihollinen 11.12. kuluessa hyökännyt useissa kohdissa kiivaasti. Kovia taisteluja on käyty koko päivän etenkin Muolaan kirkon mäellä. Miltei yhtämittaiset hyökkäykset on torjuttu ja vihollinen on kärsinyt raskaista tappioita. Asemiemme edessäö on sadoittain kaatuneita ja olemme tuhonneet lukuisia hyökkäysvaunuja.

Itärajalla käytiin varsinkin Tolvajärvellä ankaria taisteluja, jotka päättyivät venäläisille raskaaeen tappioon. Kolme pataljoonaa heidän voimistaan tuhottiin. Saimme saaliiksi 27 konekivääriä, 25 pikakivääriä, 13 konepistoolia ja muuta materaiaalia, jonka lisäksi eräitä hyökkäysvaunuja tuhottiin. Loimolan suunnalla on vihollinen vilkkaan tykistötoiminnan ohella hyökkäillyt koko päivän. Hyökkäykset on torjuttu. Muualla itärajalla taistelut jatkuvat kovina.

M e r i v o i m a t

Ei merkittävää.

I l m a v o i m a t

11.12. suorittivat vihollisen ilmavoimat vain muutamia tiedustelulentoja, joiden yhteydessä pommittivat Hyrynsalmea ja Suomenlahden ulkosaaria. Pommitukset eivät aiheuttaneet vahinkoja. Omat ilmavoimamme ovat suorittaneet lukuisia tiedustelulentoja sekä useissa paikoissa pommittaneet ja ampuneet vihollisen kolonnia ja huoltokeskuksia.