Päämajan tilannetiedoitus 13.12. klo 12 (1939)

Päämajan tilannetiedoituksia joulukuussa 1939

3.12.1939 | 6.12. | 7.12. | 8.12. | 9.12. | 10.12. | (11.12.) | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12.1939

Päämajan tilannetiedoitus 13.12. klo 12

M a a v o i m a t

Kannaksella on 12.12. kuluessa ollut pääasiassa paikallisia taisteluita ja partiotoimintaa, joissa tuhottiin useita hyökkäysvaunuja. Taistelut Taipaleenjoella ovat jatkuneet. Itärajalla jatkuvat vihollisen hyökkäykset kiivaina. Suurimmalta osalta on ne torjuttu. Tolvajärvellä suoritettuja hyökkäyksiä on suurella menestyksellä jatkettu. Viholliselta on vallattu 5 keskiraskasta hyökkäysvaunua, 4 kenttätykkiä, 5 HV-tykkiä sekä useita konetuliaseita ym. Käydyissä taisteluissa on vihollinen kärsinyt suuria tappioita.

M e r i v o i m a t

Rannikkopatterimme ovat Koiviston seudulla ampuneet edelleen tulikeskityksiä maarintamalle. Laatokan patterimme ovat hajoittaneet rautateilla vihollisosastoja ja Saunaniemen suunnalla karkoittaneet kuljetusalusryhmiä.

I l m a v o i m a t

12.12. ovat vihollisen ilmavoimat pommittaneet pilvien yläpuolella lentäen Hangon ja Tammisaaren seutuja sekä muutamia ulkosaaria. Omat ilmavoimamme ovat eri sotatoimialueilla tehneet tuloksellisia pommi- ja konekiväärihyökkäyksiä vihollisen moottoroituja jalkaväkiosastoja vastaan.