Aliina

Kirjoittanut Kauppis-Heikki


ALIINALLE:
Toivon sulle Suomen nuorten
apuansa antavan,
voimia ja valistusta
kodin hyväks kantavan.

LuvutMuokkaa


Lähde: Kauppis-Heikki 2005: Aliina. Ensimmäisen kerran julkaistu teoksessa Kauppinen, Heikki 1896: Aliina. Werner Söderström, Porvoo.