Lain mukaan

Lain mukaan

Kirjoittanut Minna Canth


LuvutMuokkaa


Lähde: Canth, Minna 2004: Lyhyitä kertomuksia. Ensimmäisen kerran julkaistu teoksessa Canth, Minna 1889: Lain mukaan – Kauppa-Lopo. Weilin & Göös, Helsinki.