Kauppa-Lopo

Kauppa-Lopo

Kirjoittanut Minna Canth


LuvutMuokkaa


Lähde: Canth, Minna 2003: Kauppa-Lopo. Ensimmäisen kerran julkaistu teoksessa Canth, Minna 1889: Lain mukaan – Kauppa-Lopo. Weilin & Göös, Helsinki.