Ken johti tänne ties?

Ken johti tänne ties?

Kirjoittanut Johan Ludvig Runeberg


Etäällä aavikon
Ja vuorten takana
Sun synnyinseutus on,
Sait yksin kasvella.
Sua en ma kaipaillut,
Et ollut mielessäin!
En tietä tuntenut,
Mi veisi sinnepäin.
En tiennyt taatostas,
En tiennyt äidistäs,
En nähnyt lapsuuttas,
En ensi retkiäs.
Kuin sen maan virtakin
Joelle on tään maan,
Niin oudot oltihin
Me toisillemme vaan.
Kaks’ tainta – välissään
On niitty kukkainen;
Kaks lintua, erillään
Lehdossa asuillen.
Oi, toisen seudun mies!
Miks sieltä lensit, oi?
Ken johti tänne ties,
Sun, lintu, kaukaa toi?
Mitenkä kalseaan
Sydämmeen leimut loit,
Ja vento-vierahan
Kaikeksi tulla voit?


Lähde: Runeberg, Johan Ludvig 1885: Lyyrillisiä runoelmia 1. Suomentanut Kaarlo Forsman. G. L. Söderström, Porvoo.