Avio-puolisoille.
(Runebergin 326 virren mukaan.)
Kirjoittanut Johan Ludvig Runeberg


Suo näille armos, Jumala,
Ja pyhä liitto vahvista,
Kun seisoissansa edessäs
He nyt on tehneet käskystäs.
He suosiossa väeltään
Ja toisiansa tukemaan
Nyt liittyneet on rauhassa;
O siunaa heitä, Jumala.
Ei aina hupa vaellus,
Lie kova moni koetus;
Siis, Herra, rakkaudella
Ne lohdutellen virvoita.
Sun henkes heitä seuratkoon
Ja jääköön heidän asuntoon,
Niin rauha, riemu kanssansa
On siinä aina asuva.
Siis kumartaen Sinua,
O Laupias, me armoa
Ja siunausta anomme;
O Herra, meitä suojelee!

–t–t–t– [K. L. Lindström]


Lähde: Sanomia Turusta 10.2.1860.