Wikiaineisto:Mikä on Wikiaineisto?

Tällä sivulla kerrotaan, mikä Wikiaineisto on, mikä se ei ole ja miten se eroaa muista Wikimedian hankkeista.

Mitä Wikiaineistossa voi julkaista? Muokkaa

Suomenkielisessä wikiaineistossa voidaan julkaista muun muassa

 1. alkuperäisiä, aiemmin julkaistuja suomenkielisiä tekstejä
 2. alkuperäisten, muulla kielellä julkaistujen tekstien suomenkielisiä käännöksiä
 3. suomenkielisiä julkisia asiakirjoja, jotka eivät ole salassa pidettäviä
 4. suomenkielisiä käännöksiä vieraskielisistä asiakirjoista
 5. suomenkielisiä matemaattisten tulosten ja kaavojen taulukoita.
 6. suomenkielisiä tilastoja esimerkiksi vaalituloksista
 7. Wikiaineiston tekstien kirjoittajien suomenkielisiä kirjallisuusluetteloja
 8. avoimen lähdekoodin suomen kielellä kommentoitua ohjelmakoodia.

Muunkielinen vastaava aineisto kuuluu asianomaiseen muunkieliseen Wikiaineistoon.

Mitä Wikiaineistossa ei julkaista? Muokkaa

Wikiaineistossa ei tule julkaista

 1. tekijänoikeuslakeja loukkaavaa aineistoa
 2. Wikipediaan osallistuneiden henkilöiden julkaisemattomia tekstejä.

Wikiaineisto vai Wikikirjasto? Muokkaa

Ero Wikiaineiston ja Wikikirjaston välillä on selvä.

 • Wikiaineisto painottuu jo julkaistuun aineistoon, kun taas
 • Wikikirjasto koostuu wikikirjailijoiden itse kirjoittamista kirjoista, joita voidaan käyttää oppikirjoina.

Wikiaineisto vai Wikipedia? Muokkaa

Wikipedia käsittelee artikkeleissaan eri ilmiöitä, joihin kirjat lukeutuvat. Monet Wikiaineistoon lisättävät tekstit voivat olla niin merkittäviä, että ne ansaitsevat oman artikkelinsa Wikipediassa. Artikkeli kuvaa teoksen sisältöä ja sen siteitä muuhun kulttuuriin ja vaikutusta yhteiskuntaan. Sen sijaan Wikiaineisto sisältää itse teoksen (esimerkiksi romaani) kokonaisena. Toisaalta Wikiaineisto voi sisältää teoksia, joilla ei ole riittävää merkittävyyttä, että ne ansaitsisivat oman artikkelinsa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi esimerkit tietyn ajan kirjoitustyylistä. (Esimerkiksi Uhkasakko metsävarkaudesta 1879.) Näillekin teoksille on kuitenkin Wikiaineistossa tarvetta, mikäli ne valottavat jotain Wikipediassa mahdollisesti käsiteltävää aihetta.

Teos siis päätyy Wikipediaan ja Wikiaineistoon eri perustein:

 • Teos on merkittävä: artikkeli Wikipediaan.
 • Jos teos on vapaa, lähdeteksti voidaan sijoittaa Wikiaineistoon.
 • Jos teos ei ole vapaa, ei sitä voi sijoittaa Wikiaineistoon.
 • Teos ei ole merkittävä: ei artikkelia Wikipediaan.

Käännökset tai kielet Muokkaa

Wikiaineisto on monikielinen hanke, mikä tarkoittaa että artikkelit voidaan kirjoittaa millä kielellä hyvänsä. Siksi on haasteellista linkittää ja luokitella aineistoa niin, että se on kaikkien saatavissa. Linkitys kielten välillä toteutetaan käytännössä interwiki-linkeillä Wikipedian tapaan. Ne lisätään tekstin loppuun muodossa [[kielikoodi:Vieraskielisen tekstin nimi]]. Yleisimpiä kielikoodeja ovat ruotsin sv, englannin en, saksan de, latinan la ja venäjän ru. Lisää ohjeita interwiki-linkkien käytöstä löytyy englanninkielisestä Wikipediasta

Tekstiluetteloissa tulisi alkuperäiskielen olla etuasemassa. Sekä aiemmin julkaistuja että uusia käännöksiä voi lisätä Wikiaineistoon – on kuitenkin muistettava, että kaikki julkaistu aineisto on tekijänoikeuslain alaista. Vaikka kirjoittajan kuolemasta olisi 2000 vuotta, käännös ei ole yleensä yhtä vanha. Usein uusin ja käytetyin klassikkotekstin käännös on vielä tekijänoikeuden alainen. Tällöin on kuitenkin monesti mahdollista löytää 1900-luvun alussa tai 1800-luvulla tehty käännös samasta tekstistä.

Neutraali näkökulma Muokkaa

Neutraali näkökulma on kaikkien Wikimedia-projektien tärkein sääntö. Alkuperäistekstien itsensä ei tarvitse edustaa sitä – Wikiaineiston muokkauksessa näkökulma on neutraali, kunhan vain alkuperäistekstit julkaistaan oikein. Tiettyjen alkuperäistekstien kohtien korostaminen tai joidenkin jättäminen pois voidaan kuitenkin tulkita tarkoitushakuisena näkökulmana.

Esittelytekstit ja muu selittävä aineisto tulee aina kirjoittaa neutraali näkökulma ohjenuorana.

Tekijänoikeus Muokkaa

Tekijänoikeuksia käsitellään tarkemmin englanninkielisellä sivulla Wikisource:copyright. Mahdolliset tekijänoikeusrikkomukset voi listata sivulle Possible copyright violations.

Tekijänoikeuslait koskevat Wikiaineistoa yhtä paljon kuin muitakin Wikimedia-projekteja, joten seuraavat asiat on syytä pitää mielessä.

 1. Koska Wikimedia-tietokannat sijaitsevat Yhdysvalloissa, on Yhdysvaltain tekijänoikeuslailla prima facie -takautumisoikeus päätettäessä mikä aineisto on Wikiaineistossa laillisesti ja mikä ei.
 2. Wikiaineistossa julkaistavan teoksen tulee olla vapaa tekijänoikeuksista tai julkaisemiseen tulee olla tekijänoikeuden omistajan lupa.
 3. Yhdysvalloissa käytössä olevaa fair use -käyttöperustetta ei saa käyttää Wikiaineistossa, sillä täällä tekstit esitetään itsenäisinä ja mahdollisimman täydellisinä. Samasta syystä Suomen lain mukaista sitaattioikeutta ei saa käyttää.
 4. Yhdysvaltalainen teksti, joka on julkaistu ennen vuotta 1923, on yleensä vapaata. Se on kuitenkin vain harvoin suomenkielistä, joten tällä perusteella voi suomenkieliseen Wikiaineistoon ladata lähinnä amerikansuomalaisten Yhdysvalloissa julkaisemia kirjoituksia.
 5. Suomalaiset tekstit ovat vapaita sekä Suomessa että Yhdysvalloissa, kun 70 vuotta on kulunut tekijän kuolemasta.
 6. Jos tekstin laatijaa ei tiedetä, teksti on vapaa 70 vuotta julkaisemisensa jälkeen.
 7. Jos teksti on julkaistu vasta sen jälkeen, kun tekijänoikeus siihen on päättynyt, sen julkaisija saa aineistolle 25 vuodeksi tekijänoikeutta vastaavan suojan.
 8. Merkittävänä poikkeuksena Suomen tekijänoikeuslainsäädäntöön ovat lait, asetukset, tuomiot, viranomaisten päätökset ja lausunnot. Näitä voi Wikiaineistoon lisätä tarvittaessa vapaasti. On kuitenkin huomattava, että viranomaisten yleistajuinen tiedotusaineisto ei ole tekijänoikeudesta vapaata.
 9. Yhdysvalloissa tekijänoikeuslainsäädäntö poikkeaa merkittävästi eurooppalaisesta. Jos lataat vuoden 1923 jälkeen Yhdysvalloissa julkaistua aineistoa, tarkista huolellisesti englanninkielisen Wikiaineiston, Wikipedian ja Commonsin tekijänoikeusosioista, että lataamasi aineisto on vapaata.
 10. Voit ladata suomenkieliseen Wikiaineistoon käännöksiä vapaasta aineistosta. Muista kuitenkin, että käännöksetkin ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Niiden on siis joko oltava vapaita tai sinun on hankittava niiden tekijältä lupa, jonka mukaan niitä voidaan käyttää vapaasti.
 11. Jos käännät itse aineistoa Wikiaineistoon, tuo yhteenvedossa selvästi esille, että olet itse kääntänyt tekstin.