Vuosisadan raunioilla

Vuosisadan raunioilla.

Kirjoittanut Matti Kurikka


Nouskaa, lapset Väinön kansan
Uutta aikaa alkamaan!
Uudet aatteet, ihanteiset,
Pääsevät jo kahleistaan.
Loppukoon jo veljesvihat,
Alkakohon uusi työ,
Jotta vihdoin ihmiskunnan
Vapauden kello lyö.
Kaikki kansat kutsuu meitä
Sortovaltaa suistamaan
Alas pappeus ja raha,
Alas viina kautta maan!
Taistelkoot ne keskenänsä,
Joll’on peto-ihanteet
Meill’on suurempata työtä,
Korkeammat aattehet.
Särkynyt on kapitaali
Järjestyksen perheisen,
Poistunut on sopusointu
Keskuudesta ihmisten.
Me sen jälleen rakennamme:
Uuden rauhan päälle maan,
Ihmiskunnan korotamme
Onnen aikaa nauttimaan.
Luonnon Henki kutsuu meitä
Yhteistyöhön sointusaan,
Jolla kyyneleet ja riidat
Keskeltämme poistetaan.
Nouse, nouse, Väinön kansa,
Uutta aikaa alkamaan
Nouse kansain veljestyöhön
Pimeyttä poistamaan!

M[atti]. K[urikk]–a.


Lähde: Työmies 21.7.1899.