Vuonna 1883

Vuonna 1883.
I. N. J. H. S.! Uuden vuoden päivänä 1/1 1883.
Kirjoittanut Gustaf Oskar Schöneman


Oi, Herra, auta, onnea
Suo alkamalla vuodella
Taas lapsillesi meille!
Anteeksi anna syntimme,
Ojenna aina jalkamme
Hyveen ja aavun teille!
Sanasi kirkkaan loisteessa
Armosi runsaan koitteessa
Suo kaunis vuoden alku!
Suo siunattu myös loppu!
Oi, Herra auta! eksyneet
Sä etsi, teiltäs poikenneet
Palauta vitsallasi!
Heikkoja laumas lampaita
Vahvista, hoida sairaita.
Tue sun sauvallasi!
Sä kaikki siunaa, toimemme,
”Maa, ruhtinas ja kansamme!”
Uutena vuonna meitä
Johdata käskyis’ teitä!

G[ustaf]. O[skar]. Sch[önema]:n.


Lähde: Keski-Suomi 5.1.1883.