Vuoden vaiheella.
18 1/1 84.
Kirjoittanut F. F. Brummer


Taas vuosikausi vaipunut
On ijäisyyden virtaan,
Ja jälkensä se painanut
On myöskin ihmiskuntaan,
Sill’ aika kaikki muuttelee,
Sen varrell’ olot vaihtelee.
Nyt vuosi uusi aluss’ on,
Oi, armas Suomen kansa.
Se myöskin sulle suokohon
Runsaasti lahjojansa;
Sen ohell’ yhä edisty
Ja vartu, kasva, miehisty!
Sua maasi kutsuu toimimaan,
Siis rohkealla miellä
Taas lähtekäämme kulkemaan
Kansallisuuden tiellä:
Jo enteet käskee toivomaan,
Jo rientää varjot poistumaan.
Oi, suokoon sulle apunsa
Taivahan Jumalamme;
Sull’ uhratkoon myös voimansa
Maalliset johtajamme.
Näin onneks kaikki karttukoon,
Ja riemu maassa vallitkoon!

–r–r.


Lähde: Säveliä: Hämeestä ja muualta. 1885. Hj. Hagelberg, Tampere.