Vuoden lopulla (Wahlman)

Vuoden lopulla.

Kirjoittanut K. F. Wahlman


Mahdamme siis mielellämme
Vuoden tämän lopussa
Luojaa kiittää kielellämme
Sydämmemme pohjasta!
Että eloo onnellista
Taaskin oomme nauttineet,
Huolenpitoo isällistä
Kaikki säädyt havainneet.
Vaikka vaivain valitusta
Paikottaisin tavataan,
Avun ehkä antamusta
Sieltä täältä tahdotaan,
Vaan ei moni kuitenkaan
Niiden lukuun kuulukkaan,
Siis on koko Suomen kansa
Onnellinen elossansa.
Viljaa koottiin runsahasti
Maamme joka kulmalta.
Säästynyt on suotuisasti
Väki kuollon surmalta.
Nälkä, tauti vähentynyt,
Kansa kaunis enäntynyt,
Luojalle siis Suomen maan
Laulaa tulee kiitostaan.
Keisarille Korkialle
Ylistystä kantakoon!
Armiaalle Ruhtinalle
Alammaiset antakoon
Kaikuu jalot kiitos-äänet!
Kun toimellansa maamme ääret
Rauhaa ovat nauttineet,
Sen kaikki oomme havainneet.
Suokoon Luoja armollinen
Että vuosi nouseva!
Olis meille onnellinen,
Sivistystä tuottava,
Että kansan kaikkialla
Mielet sulas’ yhdeksi
Suomalaisen taivaan alla
Sivistyksen järveksi.

K. F. Wahlman.


Lähde: Sanomia Turusta 10.12.1869.