Vapaus (Soini)

Vapaus.

Kirjoittanut Lauri Soini


Oi, vapaus, suuri ja ihana,
sulla suuret on riemut ja suloisuudet!
Vaan ken sinut oikein omistaa,
sillä suuret on huolet ja velvollisuudet.
Hänen täytyvi sinua säilyttää
jalon sielun jaloilla pyrinnöillä
ja valvoa, ett’ olis vapaus
koko kansalla, kaikilla yksilöillä.
Vain silloin yksilö vapaa on,
kun vapaata kansa on kauttaaltansa.
Mut kansa ei saavuta vapauttaan,
jos maailma vailla on vapauttansa.


Lähde: Soini, Lauri 1902: Kansa ja kannel. Minervan kirjakauppa, Helsinki.