Valtion istujille.

Kirjoittanut Wilhelm Laitinen


Taas on Herrat Helsingissä,
Säädyt Suomen suurimmassa
Kaupungissa kaunihissa:
Ko’olla korkiat ritarit,
Arvo aatelit isommat,
Rohvessöörit ja rovastit
Kaikki kansamme jaloimmat
Varsin valitut jäsenet,
Oppineemmat ne oleevi
Ylimäisemmät yhessä.
Vielä vieressä oleevi
Siellä suuressa siassa
Talonpojankin parahat,
Toki järjestä jaloimmat.
Sinne onpi seastamme
Viisahimmatkin valittu,
Lähetetty läänilöistä,
Kyntömiehien kylistä:
Puolestamme puhumahan
Aivan laki asioita
Tarkkoja, tähellisiä,
Kallihia kansallemme,
Kaikkienkin koskevia
Varsinkin vasta-tulevan
Kansan kasvavan eduksi,
Lasten lapsien hyväksi,
Polvi polvien paraaksi,
Köyhienki kansalaisten
Halvempien henkilöiden.
Niinpä Suomen suuret säädyt,
Ritarit ja rohvessöörit,
Kaikki kansamme jaloimmat
Jäsenet ja järkevimmät:
Oppineemmat oijaskohot
Niitä aina neuvokohot
Talonpoi’an tuhmempia,
Jotk’ ei oikehen osanne
Ymmärrä ei esitellä
Ynnä yhteistä lakia
Kansan kaiken parahaksi.
Mikä paikka paikallansa
Pysyvä on pykälöissä
Entisten esi-isien
Laatimastansa lajista,
Ruotsin ruununkin ajoilta.
Mikä taasen tarvitseepi
Kohta uutta korjausta,
Siinä taito tarvitahan
Viisautta vissimmästi,
Koulu opin korkeutta.
Vielä Herran kaikkivallan
Armo henkensä apua
Ymmärrystä ylähältä
Maan kaikki kansalaiset,
Suomen suuret, että pienet
Rukoilkaatte rakkahasti
Toinen toisemme edestä,
Ynnä yksi-mielisyyttä
Taivaan herralta hyvältä
Johdantoa Jumalalta
Suomen kansan kallihissa
Arvoisessa asiassa.
Muistakaamme Moseksenkin
Aikasia asennoita
Perustuksena pitäkäät
Laki laittama Jumalan
Alas annettu sinailta
Varsin vuorelta isolta
Korkialta, kaukaselta
Meren puolelta punaisen
Kansalle jo kadonneelle
Varsin vuosi tuhansia.

W[ilhelm]. L[aitinen].


Lähde: Tapio 7.4.1877.