Vähät soiteltavat

Vähät soiteltavat.

Kirjoittanut Frans Jakob Chydenius


Soitan, soitan soittoani,
Kantelettani kaputan.
Ei ole’ soiteltavani,
Suuria saneltavani.
Mitäs soitti Väinämöinen,
Lauloi laatu sankarien,
Kuinpa karhukin kavahti,
Tanssihin väkevä taipu;
Kun itsekin kyyneleitä
Vanha vuodatti ilosta?
Sotako sulatti rinnan,
Taikko tappelu verinen?
Ei suone’ sota iloa,
Tappo mieltä taidollista.
Soitan, soitan soittoani,
Kantelettani kaputan;
Vaikka soitan varpusesta,
Laulan leivosen elosta:
Puut ovat pienetkin hyviä,
Ja paraita paikassansa’.

– sk –


Lähde: Suomettaren vuosikerta 1847, 23. marraskuuta s. 1. [Tekstikorpus]. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Viitattu 22.12.2006. Sisältyy kokoelmiin 1800-luvun korpus: Suomettaren vuosikerta 1847. Saatavissa osoitteesta http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/smtr/smtr1847_rdf.xml.