Uusi ura.
(Jyväskylä–Suolahden radan vihkiäisissä.)
Kirjoittanut Irene Mendelin


Terve tänne viettoon lyhven illan!
Terve tänne kunniaksi työn!
Työn, mi kansain välille luo sillan
Liittäessään maahan rautavyön,
Korven kolkon asutuksi saapi,
Kodit nostaa salon sydämmeen,
Olot elvyttää ja uudistaapi,
Tempaa myötä työhön yhteiseen.
Terve tänne! Pohjoisessa siintää
Vedet väljät kauniin Keiteleen,
Kimmeltävä kiskotie sen kiintää
Poukamahan pitkän Päijänteen.
Syrjäseudun asukkaille meille
Ura uusi siinä urkenee
Edistyksen, valon valtateille,
Missä työ ja kunto kilpailee.
Enemmän kuin ennen onni Suomen
Vaatii koko kansan toimintaa,
Päivätöinnä siltä nuori huomen
Vaipua ei öiseen varjoon saa.
Meidän kansa ompi hengen kansa,
Miekkavaltaa ei se tavoita,
Mut se tahtoo – laki turvanansa –
Nousta, valistua, varttua!
Terve tänne läheltä ja kaukaa
Työtä kunnioivaan illatsuun!
Toivomielin iloitsee nyt Laukaa
Kera syrjäseudun monen muun.
Ura uusi auennut on sille,
Edistyksen kirkas kiskotie.
Kiitos kaunis siitä taivahille.
Työhön yhteiseen se meidät vie!


Lähde: Mendelin, Irene 1899: Koivikossa. II. Wesanderin kirjakauppa, Tampere.