Ero sivun ”Vuoden 1852 Asetus Vaivaishoidosta” versioiden välillä

ei muokkausyhteenvetoa
Että waiwaisten holhous taitakoon toimitettaa niin siewästi ja warmasti kuin tarwitaan, pitää joka waiwaishoitokunta jaettaa wisseihin piirikuntiin, joiden luku ja laweus seurakunnilta itseltänsä määrättäköön, maalla joko kinkerikuntain jälkeen taikka muulla tawalla.
 
Kullekin piirille walitaan päällysmies, joka sen sisällä asuu, kernaimmin waiwaishoito-hallituksenwaiwaishoitohallituksen omista siihen walituista jäsenistä, niin pitkältä kuin niiden luku myötenantaa, saaden ilman sitä waiwaishoidon-hallituswaiwaishoidonhallitus, jos siinä tarpeelliseksi nähdään, säätää yhden eli toisen päälleluotettawan persoonan, päällysmiehelle awuksi. Waiwasten likeisin peräänkatsomus piirikunnissa on pidettäwä näiltä päällysmiehiltä, joiden tullee toimet kolmet wuotta perätysten harjoittaa tätä toi-mitusta ja siinä, waarinottain waiwaisholhoukselle wahwistettuja yhteisiä säänteitä, tarkasti täyttää heille waiwaishoidon hallitukselta annettuja eteenkirjoituksia. Ja pitää kansan tiedoksi waiwaishoitokunnan kirjoissa kuulutettaman, kutka päällysmiehiksi owat walitut ja mitkä piirikunnan heillen owat määrätyt.
 
10 §.
2 072

muokkausta