Suomen oloista

Suomen oloista

Kirjoittanut anonyymi
Laulu on ilmestynyt alun perin kokoelmassa ”Köyhän kansan lauluja” (1903).


1. Suomalaiseks’ olen syntynyt,
nyt mä sieltä tulin hyljätyks’
Tulin ulkomaillen etsimään,
työtä, että pääsis elämään.
2. Kyllä Suomi on mun synnyinmaan’,
mutta sitä takasin en saa,
venäläiset veivät multa tuon,
niin mä lähdin ulkolaisten luo.
3. Kyllä Suomessa on hyvä maa,
vaan nyt Bobrikoffi vallan saa,
Suomen sotaväki on jo pois,
ryssät asuu meidän asunnoiss’.
4. Johan siit’ on vuotta viisi nyt
kun senaattiimme tuotiin kysymys,
jossa herrat hoiperteli vaan
ja tällä tavoin möivät Suomenmaan.
5. Silloin Bobrikoffi kerskaillen
sanoi senaattimme herroillen,
lyöden kättä rintaans’ oikeaa:
tässä nyt on laki Suomenmaan.
6. Jospa Työmies olis tiennynnä
manifestin, ei ois vienynnä
Bobrikoffi oikeuttamme pois,
eikä olot tällä lailla ois.
7. Matti olis ollut miehiä
senaatissa silloin seisomaan,
mutta Matin salpasivat vaan
ja tällä tavoin herrat söivät maan.
8. Jospa kaikki köyhät Suomenmaan
heittäis herrat ryssäin kanssa vaan,
tuumimahan asiata nyt
miten ovat kansan pettänyt.


Lähde: Saunio, Ilpo & Timo Tuovinen 1978: Edestä aattehen: suomalaisia työväenlauluja 1890–1938. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki.