Sivu:Suru-Runot Suomalaiset.djvu/22

Tätä sivua ei ole oikoluettu


[s. 22]

Wiholliselda Wenäjän
Kesän tullesa kewäin /
Panna Purret purjehille
Lodjat lujat lainehille /
Ruotzin rannan rappailla,
[teksti epäselvä]alut caicki caappailla,
Huonehet huomaitzemata
Caupungit, kylät Careilla/
Walkialla waiwutella
Cuumimmalla culusella:
Sotimiehet souteliwat
Tämän käskyn täytteliwät,
Monda maata maxawata,
Callistakin Caupungita/
Siellä häijysti häwitit,
Pohjinensa pojes poldit/
Kumaisetco rauta-ruukit,
Parahimmat paicat muutkin
Tuhax tulella tuletit/
Malmit werehen menetit/
Tawarat on caidackana
Kirjoitella Kiriahani/
Cuinga paljon paattihinsa
Corjasiwat couttihinsa:
Waldacunnalle wahingon
Saalit suuren Summattoman/
Sodan sytytit suruisen/
Ricoit rauhan rakennuxen
Jota Cullainen Cuningas,
CARLE Wainaja wacainen
Tulduansa Turkin maalda,
Maalda wihdoin wierahalda

Rac-