Sivu:Suru-Runot Suomalaiset.djvu/21

Tätä sivua ei ole oikoluettu


[s. 21]

Cosca laitti laupiasti/
Pääxi meille wielä päätti
Ruotzin Perindö Printzessan
Ulrica Eleonoran:
Cuca tiesi: cunga cautta
Awun andapi Jumala?
Zionist sijs siunatcohon
Händä Herra [teksti epäselvä]olcohon/
Hädäsänsä haikiasa/
Waiwasansa waikiasa/
Warjelcohon waaroisansa/
Auttacohon armostansa
Cansan parast catzomahan/
Rauhan jo rakendamahan/
Täyttäköhön toimituxet/
Andacohon aiwoituxet/
Mielen jälken menestyä/
Itkustansa ihastua/
Päähän pangon Pärlycrunun
Cualahansa caunistuxen/
Ylistykxen ymmärryxen
Rinnoille ripustacohon!
Auta ainoa Jumala
Päästä päiwistä pahoista!


10.

Wenäläisen lähetyxestä polttamahan
Ruotzin maata.


KÄsky käwi Keisarilda/
Cowa czarilda sanoma/

Wi-