Sivu:Suru-Runot Suomalaiset.djvu/19

Tätä sivua ei ole oikoluettu


[s. 19]

8.


Muutamista erinomaisista waiwoista
samoina aicoina.


SAnomat' en saata olla,
Meidän Maalla mainitulla,
Että waiwaiset wahingot/
Tapaturmasa tapahduit,
Cautta kyron Cappalaisen
Andereas Afferenin,
Joc' ol' kirjat kirjoittanut,
Pahat Pismat Pijrtänynnä
Merta myöden menemähän
Ruotzin puolelle Poloinen
Netpä käändyiwät käsihin
Wihollisten wenäläisten,
Jotca cotihin cokiwat
Caranohon carcaisiwat
Ottamahan orjaxensa
Pahan Pisman pijrtäjätä.
Pappi se pacohon pääsi
Pitäitä pitkin käwi;
Mutta cauhiat Casacat
Hänen Talosta tawotit,
Johon tuli Taipalelda
Matensiawa Maiden teildä,
Pa[teksti epäselvä]t kijnni kiljumalla
Weisät Turcuhun tomulla/
Ensa waiwoin waiwa[teksti epäselvä]ihin,
Bijnattihin, Pijscattihin,
Kysyttihin kyllä taiten;
Culkenunna culta maita,
Cutca työstä tietänewät
Owat ollet asamiehet?
Tästä työstä tietäjätä
Monda Pappia poloista,
Monda muuta Musickata,

Mitkä