Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/97

Tätä sivua ei ole oikoluettu


matkans. Nin poiskeui se / ioca Wijsi Leiwisket oli ottanut ia caupitzi ninen cautta / ia woitti toiset wijsi Leiuiske. Samalamodholla mös se / ioca caxi oli ottanut / woitti hen mös toiset caxi. Mutta se / ioca yhden oli ottanut / poiskeui ia caiwoi mahan / ia ketki Herrans rahan. Nin pitken aigan peräst / tuli ninen Palueliain Herra / ia laski luku heiden cansans. Ia edheskeui se / ioca oli ottanut wijsi Leiwisket / ia edheskannoi toiset wijsi Leiwiske / sanoden. Herra / Wijsi Leiwisket sine annoit minulle / Catzo / mine olen toiset wijsi Leiwiske nijnen cautta woittanut. Sanoi henen Herrans henelle / Aha sine hyue ia wskolinen paluelia / wähen päle sine olit wskolinen / mine panen sinun palion päle / Sisellemene sinun Herras iloon. Nin mös se edheskeui / ioca oli ottanut caxi Leiwisket / ia sanoi. Herra / Caxi Leiwiske sine annoit minulle / Catzo / toiset caxi mine olen ninen cautta woittanut. Sanoi henen Herrans henelle / Aha sine hyue ia wskolinen paluelia / wähen päle sine olit wskolinen / mine panen sinun palion päle / sisellemene sinun Herras iloon.

Nin mös se edheskeui ioca yhden Leiwisken oli ottanut / ia sanoi / Herra / mine tiesin / ettäs angara mies olet / Sine nijtedh cuhungas edh kyluenyt / ia sielde sine cokot / cuhungas edh haijottanut / Ia mine pelieten poismenin ia ketkin sinun Leiwiskes mahan. Catzo / tesse on sinun omas. Mutta henen Herrans wastasi / ia sanoi henelle. Sine paha ia laiska paluelia / tiesickös että mine nijtän cuhunga en kylue / ia cokoon sielde cuhunga en ole haiottanut / Nin sinun sijs olis tullut / wlgosanda minun rahan Cauppalaisten / ia coska mine olisin tullut / nin mine olisin tosin omani iellensesanut corghon cansa.

Ottacat sis henelde se Leiwiske / ia andacat sille / iol-