Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/94

Tätä sivua ei ole oikoluettu


lehettepi Engelins Pasunan swren änen cansa / ia he cokouat henen wlgoswalituns  f  neliest Twlest / Taiwasten corckiudhesta haman heiden ärijns asti.

Ficuna puusta oppicat wertaus / coska nyt sen oxa on heicko ia lehdhet wlgospacachtauat / nin te tiedhette Suuen lesse oleuan. Nin mös te / coska te näget nämet caicki / sijtte tietke että se on iwri ouen edes. Totisesta sanon mine teille. Ei teme Sucukúda pidhe huckumá / sihenasti quin caicki nämet  g  tapactuuat. Taiuas ia Maa pite huckuman / Mutta minun Sanani ei pide huckandeman. Waan sijte peiuest ia hetkest eikengen tiedhe / ei Taiwasten Engelitke / waan minun Isen yxinens.

Mutta ninquin Noen aigalla oli / nin pite mös Inhimisen Poian Tulemisen oleman. Sille ninquin he olit nijne peiwine edhelle Wedhenpaisuman / söit ia ioit / nait ia hoolit / haman sihen peiwen asti / iona Noe Archin sisellemeni / ia eiuet tienehet ennenquin Wedhen paisumus tuli / ia caiki poisotti. Nin pite mös Inhimisen Poian Tulemus oleman. Silloin caxi pite oleman kedholla / yxi ylesotetan / ia toinen iäteten. Caxi pite iauhaman yhdelle myllyl / yxi ylesotetan / ia toinen iäteten.

Waluocat sis / sille ette te tiedhe / mille hetkelle teidne Herran on tuleua. Mutta se te tietke / ios tiedheis Perenisende / mille hetkelle Warghas olis tuleua / caikeni hen waluois / ia ei sallisi henen honetans lepitzencaiua. Senteden olcata te mös walmit / sille että mille hetkelle ette te lwlecka / sille Inhimisen Poica tule.

Mutta cuca ombi nyt wskolinen ia nopsa Paluelia / ionga Herra pani Perehense päle / andamahan heille rooca aigallans. Autuas on se Paluelia / ionga Herra leute nin tehnexi / coska hen tule. Totisesta sanon mine teille. Hen panepi henen caiken hywuydhens päle. Mutta ios se paha Paluelia sanopi