Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/92

Tätä sivua ei ole oikoluettu


XXIIII. Lucu.

Agricola New Testament illustration p92.png

IA Iesus wlgosmeni / poislexi Templist / ia henen Opetuslapsens edeskeuit / osottaman henelle Templin rakennuxi. Nin sanoi Iesus heille / Ettekö te caikia neite näge? Totisesta sanon mine teille / ei pide iätettemen tesse kiui kiuen päle / ioca ei alassäriete.

Mutta coska hen istui Öliomägen päle / edeskeuit henen tygens Opetuslapset erinens / ia sanoit. Sanos meille / coska teme tapactu? Ia mike ollepi sinun Tulemises mercki / Ia mailman lopun? Mutta Iesus wastasi / ia sanoi heille / Catzocat ettei kengen teite wiettele / Sille että monda tuleuat minun Nimeeni / sanoden / Mine olen Christus / ia wietteleuet monda.

Nin te saatta cwlla Sotia / ia sanomita sodhista / Catzocat ettei te cauhistu. Sille caiki nämet pite tapactuman / mutta ei wiele ole cochta loppu. Sille että Canssan pite cansa wastan ylesnouseman / ia waldakunda wastan waldakunda / Ia tuleuat Ruttotaudhit / ia nälke / ia maan iäristos mones paicas. Mutta caiki nämet ouat murechten alcu.

Silloin he ylenandauat teite waiuaan / ia tappauat teiden ia te tuletta ylencatzotuxi caikilda pacanoilda / minun Nimeni tehden. Ia silloin monda paheneuat / ia keskenens petteuet toinen toisens / ia wihauat keskenens. Ia monda falski prophetadt ylesnouseuat / ia wietteleuet monda. Ia että wäryys saapi wallan / nin Rackaus monisa kylmene. Mutta ioca wahwana pysy loppun asti / se tule wapahdexi. Ia pite te-