Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/88

Tätä sivua ei ole oikoluettu


un tukinnut / cocounsit he ychten. Ia kysyi henelle yxi heiste / laijn opettaia / kiusaten hende ia sanoi / Mestari / cuca on swrin käsky lagisa? Sanoi henelle Iesus / Racasta sinun Herras Iumalas / caikest sinun sydhemestes / ia caikest sinun sielustas / ia caikest sinun mielestes / Teme on swrin ia ensimeinen käsky. Se toinen ombi tämen caltainen / Racasta sinun lehimeistes ninquin itzesinus / Nijse cahdesa käskys caiki Laki ia Prophetat rippuuat.

Coska nyt Phariseuset coghos olit / kysyi heille Iesus / sanoden / Mite teille näky Chtistusest / Kenenge poica hen on? He sanoit / Dauidin. Sanoi hen heille / Quinga sis Dauid cutzupi henen Herraxi / Hengesä? sanoden / Sanoi Herra minú Herralleni / istu minú oikialle kädelleni / Sihéasti että mine panen sinun wihoilises ialcais astinlaudhaxi. Ios sis Dauid cutzu henen Herraxi / quingast hen on henen poicans? Ia eikengen tainnut hende mite wastata. Ia eike mös rochgennut yxiken sen päiuen perest henelle enämbe kysyue.

a  Hää wate) Se on Wsko. Iolla ei wsko ole / Ei se taidha milleken omalla töllens Iumalan keluata. Sentäden täme Euangeliu poishylkepi ne Tecoin pyhet / ia coriapi ne wskoliset.

XXIII. Lucu.

Agricola New Testament illustration p88.png

Silloin Iesus puhui Canssalle / ia henen opetuslapsillens / sanoden  a  Mosesen stolilla istuuat kirianoppenuet / ia Phariseuset. Caiki sis mite he käskeuet teiden pite / se piteket / ia techket / Mutta heiden töidens ielken elket te techkö. Sille että he sanouat ia eiuet teghe. Sille että he cocon sitouat raskat / ia canda-