Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/78

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Ia catzo yxi edheskeui ia sanoi henelle / Hyue Mestari / mite hyue minun pite tekemen / että minulle olis ijancakinen eläme? Nin hen sanoi henelle / Mixi sine cutzut  c  minun hyuexi? Eikengé ole hyue wan ainoa Iumala. Mutta ios sine tachto elämen siselkieudä / nin pidhe käskyt. Nin hen sanoi henelle / Cutka? Iesus sanoi / Ele tapa. Ele hooriteghe. Ele warghasta. Ele wärin todhista. Cunnioita Ises ia eites. ia racasta sinun lähimeistes ninquin itzesinuas. Sanoi henelle se nooricainen / caiki näme mine pidhin minun noorudhestan / mite wiele minun pwtthu? Sanoi henelle Iesus / Ios sine tahdot  d  teudeliné olla / nin mene ia myy mite sinulla on / ia anna waiuasten / ia sinun pite saaman tauaran Taiuasa / ia tule seura minua.

Coska nyt noricainen cwli sen puhen / poismeni hen murehisans / Sille että henelle oli palio rickautta. Mutta Iesus sanoi Opetuslapsillens. Totisesta sano mine teille / Ricas töleesti siselkieupi Taiuanwaldakundan / Ia taas sanon mine teille / Keuiämbi on Camelin neulan silmen lepitze kieudhe / quin rickan Iumalan waldakundaan siselkieudhe. Coska nyt Opetuslapset ne cwlit / peliestyit he sangen / ia sanoit / Cuca sijs woipi autuaxi tulla? Nin Iesus catzatti heiden pälens / ia sanoi heille / Inhimisten tyken ombi se mahdotoin / Mutta Iumalan tyken caiki mahdoliset ouat.

Silloin wastasi Petari ia sanoi henelle / Catzo me lowumma caikista / ia seurama sinua / mite sis meiden senedheste ombi? Nin sanoi Iesus henelle / Totisesta sanon mine teille / että te iotca minua seuratta / sijne wdhessyndymes / coska Inhimisen Poica istupi henen cunnians istumella / pite mös teiden istumá cahdeltoistakymenel istuimella / domiten ne caxitoistakyméde Israelin sucucúda. Ia iocainé quin loopui hooneistans / taicka weliestens / taicka Sisaristans / taicka Ise-