Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/75

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Catzocat ettet te ylencatzo ychte neiste pienimist / Sille mine sanon teille / että heiden Engelins Tauaisa / aina näkeuet minun Iseni caswon / ioca on Taiuaisa. Sille että Inhimisen Poica tuli wapauttaman / site quin catonut oli.

Mite te luletta? Ios iollakin Inhimisille olis sata lammast / ia yxi heiste exyis? Eikö hen iätäis ne yhdexenkymméd ia yhdexen mäghillen / ia menis / ia etzeis site exynyttä? Ia ios nin tapactu / että hen leutepi henen / Totisesta sanó mine teille / hen iloitzepi enämin sen ylitze / quin yhdexenkymmenen ia yhdexen / iotca eiuet exynyuet. Ei ole mös nin teiden Taiualisen Isenne tachto / että yxiken neiste wähimiste huckuis.

Mutta ios sinun welies wastas ricko / nin mene ia rangaise hende / sinun keskenes ia henen yxinens. Ios hen sinua cwle / Nin sine olet woitoxi sanut sinun welies. Ios eo hen sinua cwle / Nin ota wiele nyt yxi eli caxi cansas / senpäle että caiki asiat pite pite cahden taicka colmen todhistaian suusa seisoman. Ellei hen nijte cwle / Nin pidhe hende ninquin Pacana ia Publicani. Totisesta mine sanon teille / Caiki mite te maan päle sidhotta / pite mös Taiuas oleman sidhottudh. Ia caicki mite te pästet maan päle / pite mös Taiuas oleman pästetydh. Taas sanó mine teille / Että mise ikenens cappalesa caxi teiste sopiuat maan päle / iota he rucoleuat / sen heiden pite saaman minun Iseldeni / ioca on Taiuaisa. Sille että cusa caxi taicka colme cocótuleuat  a  minun nimeeni / nijne mine olen heiden keskellens.

Silloin Petari edheskeui henen tygens ia sanoi / Herra / Quinga wsein minun welié ricko minua wastá / ia mine henelle antexianná? Ongo seitzemen kerda kylle? Sanoi Iesus henelle / En sano mine sinulle waiuoin seitzemen kerta / mutta seitzemenkymende kerta seitzemen. Sentäden ombi Tai-