Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/66

Tätä sivua ei ole oikoluettu


marsit hende / ia sanoit / Totisesta olet sine Iumalan Poica.

Ia coska he olit ylitze mennyuet / tulit he Genezarethin maalle. Ia coska sen paican Canssa tunsit henen / wlgoslehetit he ymberins caiken sen maan sanansaattaiat / ia tooit henelle caikinaiset kipijet / Ia rucolit hende että he waiuoin henen waatens paltesen rupeaisit. Ia caiki iotca sihen rupeisit / ne teruexi tulit.

a  Neliesruchtinas) Iudean makunda oli iaghettu Nelien Walla ala / Senteden cutzuttin iocainen Waldamies Tetrarchaxi / se on Neliesruchtinas.

b  Wartius eli walueus) Muinein Öö iaghettijn neliehen Wartiahan / ia cullakin oli colmet hetki.

XV. Lucu.

Agricola New Testament illustration p66.png

SIlloin edheskeuit Iesusen tyge / kirianoppenuuat ia Phariseuset iotca Ierosolimast tulluuat olit / ia sanoit. Mixi sinun Opetuslapses ylitzkieuuet nijnen wanhibaiden sädhöt? Sille eiuet he pese käsiense / coska he leipe söuet. Nin hen wastaden / sanoi heille / Mixi mös te ylitzkieut Iumalan käskyn teiden sätyn tähden? Sille että Iumala käski sanoden / Cunnioita Isees ia eitees / Ia ioca kirolepi Iseens eli eitiens / henen pite colemalla cooleman. Mutta te sanotta Isellen taicka eitillen / ioca hiné sanocá / Se ombi  a  Iumalá annettu / iolla minun piti sinua autaman / ia ei cunnioita henen Isens taicka eiteens / Ia te olette tyhijexi tehnyuet Iumalan käskyn / teiden sädhyn tähden. Te wlcocullatud / Esaias oijkein noidhui teiste sanoden / Teme Canssa lehestypi minua suullansa / ia hwlillans minua