Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/61

Tätä sivua ei ole oikoluettu


nen / Nin coska waiua ia tuska pälekieupi sanan tehden / cocta hen pahane. Mutta ioca oriantappurain secan oli kyluetty / se ombi / quin cwle sanan / ia temen Mailmá suru / ia rickaudhen petos / läkeytte Sanan / ia hen tule hedhelmettömexi. Mutta ioca oli hyuen Mahan kyluetty / se ombi quin cwle Sanan / ia ymmertä / ia mös tootta hedhelmen ia teke / Nin että mwtama teke satakerdaiset / monicachta kusikymenkerdaiset / ia monicachta colmekymenkerdaiset.

Toisen wertauxen hen pani heiden eteens / sanodhen. Taiuan waldakunda ombi uhden Inhimisen wertainen / ioca kylui hyuen Siemenen henen peltons. Mutta Inhimisten maates / tuli henen wihoilissens / ia kylui ohdakeet nisuijn sekan / ia poismeni. Coska nyt oras rupeis casuaman / ia hedhelmeitzemen / nin näghyit mös ohdacket. Silloin edheskeuit perenisennen palueliat / ia sanoit henelle / Herra eikös hyue Sieméde kyluenyt peltos / custa sis henelle ombi ohdackeet? Nin sanoi hen heille / Wiholinen Inhiminen sen teki. Sanoit palueliat henelle / Tadhocos sis ette me menem / ia nee pois haghem? Mutta hen sanoi / En / senpäle ette coska te ohdacket ylesrewitte / ettei te ynne nisuia ylestéma. Sallicat ynne cdaswa molemat elonaicá asti. Ia elon aighala sanon mine elomiehille. Cootkat ensin ohdacket / ia sitocat heite lychteixi / poltetta / Mutta nisut cootkat minun aittaani.

Toisen wertauxen hen pani heiden eteen sanodhé. Taiuan waldakunda ombi Sinapin  b  iyuen wertainen / ionga Inhiminen otti ia kylui peltoons / ioca on pienin caikija siemenite. Mutta coska se ylescaswoi / nin hen ombi swrin caalein seghas / ia tule puuxi / nin että Taiuan linnut tuleuat / ia tekeuet pesens sen oxain päle.

Toisen wertauxé sanoi hen heille. Taiuan waldakunda ombi  c  Hapatoxé wertainé ionga waimo otti / ia seghoitti colmen wacan iauhoia / sijhen asti quin caiki happani.