Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/58

Tätä sivua ei ole oikoluettu


uexi taicka techkette heiju puu / nin tule hené hedhelmés heijuxi. Sille ette hedhelmeste tutan puu. Te Kykärmen sughut / quinga te woitte hyue puhua / coska te oletta itze pahat? Sille että sydhemékylldhest sw puhupi. Hyue Inhiminen edheswetä hyuest sydhemen tauarast hyuie. Ia paha Inhiminen edeswetä pahast sydhemen tauarast pahoia. Mutta mine sanon teille / että iocahitzest turhast sanast ionga Inhimiset puhuuat / pite heidhen luguntekemen Domiopäiuene. Sille että sinun sanoistas sine wanhurcautetan / ia sinun sanoistas sine domitan.

Silloin kysyit henelle monicahdata nijste kirianoppeneist ia Phariseusista / sanodhen / Mestari me tahdoma nähde merckie sinulda. Nin hen wastasi / ia sanoi heille / Temä häiju ia horalinen suku etzipi mercki / ia ei anneta henelle merckie / waan Ionan Prophetan mercki. Sille samalmodholla quin Ionas oli walaskalan watzas colme päiue ia colme öte / nin pite Inhimisen Poian oleman maan sydhemes colme päiue ia colme öte. Ne Niniuitin miehet pite ylesnouseman domiolla tämen sugun cansa / ia sen domitzeman / Sille ette he paransit heidhens Ionasen sarnasta. Ia catzo / tessa on enämbi quin Ionas. Drötingin Eteleste pite ylesnouseman Domiolla tämen sugun cansa / ia sen domitzemá / Sille ette hen tuli man äriste cwlemaan Salomonin wisautta. Ia catzo / tesse on enembi quin Salomon.

Coska nyt se riettaisa Hégi on wlgosményt Inhimisest / nin hen waelda lepitze quiwia paickoi / etzipi lepoa / ia ei leydhä. Silloin hen sano / Mine palaian minú hoonesen iellés / custa mine wlgoslexin. Ia quin hen tule / nin hen leutepi sen tyhien / ia käweistyxi / ia caunistetuxi. Sijtte hen poismenee / ia ottapi tygés seitzemé mwta Hengie / itzeens pahébata / ia siselmeneuet ia asuat sielle. Ia tuleuat sen Inhimisen wijmeiset pahemaxi