Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/53

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Agricola New Testament illustration p53.png

IA se tapachtui / Coska Iesus lackasi sencaltaisi henen cadhelle toistakymmenelle Opetuslapsillens keskemest / keui hen sielde edespeiten / että henen piti opettaman / ia sarnaman heiden caupúgeisans.

Coska nyt Iohannes / ioca silloin oli fangiuxes / cwli Christusen töödh / lehdetti hen caxi Opetuslastans / kysymen hende / Oletco sine se tuleua / taicka pitekö meiden toista odhottaman? Nin Iesus wastasi / ia sanoi heille / Menget ia sanocat Iohannesel / ne quin te cwlette ia nägette. Sokiat saauat nägöns / Onduuat keuuet / Spitaliset puhdistetan / ia Cwroit cwleuat / ia Colluet ylesheräteten / ia nijlle kieuhille sarnatan Euangelium / ia autuas ombi se / ioca ei  a  pahane minun cauttani.

Coska nyt he poismenit / rupeis Iesus sanoman cansalle Iohánesest / Mite te lexitte wlgos corpehen catzoman? Max roco / ioca häilytetan twlelda? Taicka mite te lexitte wlgos catzoman? Max Inhimist watittu pehmiel waatteil? Catzo iotca pehmeite candauat / ne ouat Kuningaiden hooneisa. Taicka mite te lexitte wlgos catzomá? Max Propheetaat? Wissist / sanon mine teille / Teme on ialombi quin Propheta / Sille että teme on se / iosta kirioitettu on / Catzo mine lehdeten minun Engelin sinun casuos eten / ioca walmistapa on sinú sijes sinun etees.

Totisesta sanon mine teille / Caikein nijnen seghas / iotca waimoist syndyneet ouat / ei ole yxigen swrembi ylestullut / quin Iohannes castaia. Mutta cuitengin se quin on wähin Taiuan waldakunnas / hen on hende swrembi.

Mutta hamast Iohannesen Castaijan peiuiste / nin tehen