Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/51

Tätä sivua ei ole oikoluettu


toisen. Sille totisesta sanon mine teille / ette te woi caiki Israelin caupungeit toimitta sijhenasti että Inhimisen Poica tulepi.

Ei ole opetuslapsi ylitze Mestarins / Eike paluelia ylitze henen Herrans. Tytyken Opetuslapsi ios henb ombi ninquin henen Mestarins / ia Paluelia ninquin henen Herrans. Ios he ouat itze Isenen Beelzebub cutzuneet / quinga palio enämin he henen pereens cutzuuat? Elket sentehden heite pelietkö.

Sille ettei miteken ole peitetty / ioca ei pidhe ilmoitettaman / ia ei miten salattu / quin ei tule tietteuexi. Iota mine sanon teille pimeise / site sanokat walkiudhes / ia mite teiden coruaáne sanotan / site sarnatcat cattoin päle.

Ia elket teiten pelietkö nijlde / iotca rumin tappauat / ia eiuet woi sielua tappa / Mutta pelietkä enämin site / ioca woipi seke sielun että rumin heluettin hucutta. Eikö caxi warwuist ychten ropoin myydhe? ia yxi heiste ei puto maan päle / ilman teiden Iseten. Nin ouat nyt mös caiki teiden päen hiuxet luettudh / Elket sis pelietkö. Te oletta paramat / quin monda warwuista.

Sentähden / iocahiné quin minun tunnusta Inhimisten edhes / sen tunnusta mös mine / minun Iseni edhes / ioca on Taiuaisa. Mutta iocahinen quin minun kieltä Inhimisten edes / kiellen mine mös henen minun Iseni edhes / ioca on Taiuaisa.

Elket luulco / että mine olen tullut  c  rauhan lehettemen maan päle / En ole tullut rauha / mutta mieckan lehettemen. Sille mine tulin Inhimiste Isens wastan rijdhaisexi tekemen / Ia tytärtä eitiens wastan / ia Minien henen anoppians wastan. Ia Inhimisen oma pereh tuleuat henen wihamiehexens.

Ioca racasta Isens taica Eitiens minun ylitzen ei se ole