Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/43

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Agricola New Testament illustration p43.png

Coska hen nyt alasastui worelda / seurasi hende palio Canssa. Ia catzo / yxi Spitalimies edheskeui / cumarsi hende / ia sanoi / Herra / ios sine tahdhot / sine woit minú puhdhista. Nin oiensi Iesus kätens / ia rupeis häneen / sanodhen / Mine tahdon / Ole puhdhas. Ia cocta hen puhdhistuij spitalista. Ia sanoi Iesus henelle / Catzo / ettet sine kellecken sano / mutta mene ia nägyte itzes Papillen / Ia wffra sinun Lahias / ionga Moses keskenyt on heille  a  todhistoxexi.

Mutta coska Iesus siselmeni Capernaum / tuli yxi Pämies henen tygens rucoeli hende / sanodhen / Herra / minun paluelian sairasta coton haluattanuna / ia cowan wauatan. Ia sanoi henelle Iesus / Coska mine tulen / nin mine paranan henen. Nin wastasi pämies / ia sanoi / Herra / en ole mine mahdolinen / että sine tulet minun cattoni ala / Waan sano yxi sana / ia nin minun paluelian paranee. Sille mine mös olen Inhiminen toisen wallan alla / ia minulla on sotamiehije minun allani. Ia  b  sanon telle / Mene / ia hen mene. Ia toiselle / Tule / ia hen tulepi. Ia minun palueliallen / Teghe teme / ia hen teke. Coska Iesus temen cwli / imehteli hen / ia sanoi heille / iotca hende seurasit. Totisesta sanon mine teille / En tosin mine ole leynnyt  c  Israelis sencaltaist wsko. Mutta mine sanon teille / että monda ouat tuleuaiset  d  idhest ia lennest / ia Abrahamin / Isaac / ia Iacobin cansa pite Taiuan waldakunnas istuman. Mutta Waldakunnan lapset heiteten sijhen ärimeisen pimeyteen / Sielle pite idku / ia hámasten kiristös oleman. Ia Iesus sanoi Pämiehelle / Mene ia ninquin sine wscot / nin sinun tapactucon. Ia sille hetkelle parani henen pal-