Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/36

Tätä sivua ei ole oikoluettu


a  Coska) Tesse lugusa ei Christus puhu mailmaisest Esiwallast. Waan hen opetta Christikunnalens oikeat elemät Iumalan edes Hengese pitemen.

b  Perimen) Mailma lulepi maan omistauans / ia nautitzeuans tauarans / coska hen wäkiualda tekepi. Waan Christus opetta / että maa periteen ia nautitan Siueydhesä.

c  Rauhantekiet) Ne ouat enämbi quin Rauhaliset / nimittäin / iotca rauhan tekeuet / saattauat / piteuät ia muita souittauat. Nin quin Christus ombi meille rauhan tehnyt Iumalan cansa.

d  Soola) Cosca opettaiat Iumalan sanat wnohtauat / nin he maguttomaxi tuleuat inhimisten opin cautta. Ia soola pure / caruastele ia leicka / Nin mös Sarnaiast pitä Syndi rangaseman sanalla Ellei he cadhotuxen / tungion ia sondan tahdho poltetta.

e  Wehunexi) Se on Ei heneste pidhe palio pidhettemen / waan pois heitettemen.

f  Phariseusten) Ioinenga Wanhurscaus seisoi wainoin wlconaisis töise / ia wlconcullasudhes. Mutta Christus anopi wainoin Sydhemen wanhurskautta wskon cautta henen pälens.

g  Puchghais se wlgos) Hengelinen wlgospuchghastus ombi tesse käsketty / se on / coska Silmein himot esteten ia cooletetaan sydhemese.

h  Wannoco) Caiki wannomiset ia walat ouat tesse kieltyt / iotca Inhiminen itzestens tekepi. Mutta cosca Rackaus / häte / Lehimeisen tarue eli Iumalan Cunnia site anopi nin se on hyuesti techty. Ninquin mös Wiha on kieltu / ia on quitengin luualinen / cosca se Rackaudhesta ia Iumalan Cunnian waraxi tapachtupi.

i  Elket paha wastanseiso) Se on Ei kenengen pidhe itze wäryttä costaman. Mutta esiuallan / iolla miecka on / pite sen tekemen. Romanos 15.

k  Publicanit) Latinaxi. Ne cutzutan Somexi Weronottaiat / ia olit ne / iotca Romariten Weron ia räntyn edesseisoit ia ylescannoit. Ia ne olit enimest Iumalattomat Pacanat / siteuarten Romarilde sihen pannut.

IV. Lucu.