Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/30

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Ia heille ombi sencaldainen londo / että he emensä tappauat syndyesens / ionga tähden mös Phariseuset cutzutan tessä / sencaltaisten Kärmetten sikiexi / Sille ette heidhen Isens tapoit Prophetat iotca nijnnen opettaiat olit.

b  Wanhurscautta) Caiki vanhurcaus teyteten / Coska me caikista meden wanhurcaudesta ia cunniasta wälteme / Ette ainoa Iumala wanhurskana pidetäisijn / ia että hen ne wskoliset wanhurskauttapi. Sen Iohánes teki quin hän pyysi / ninqui yxi Syndinen castetta Christuselda / ia hänelde wanhurskautta. Sen mös Christus teki / ettei hen Cunniaas ia wanhurcauttans omistanut / waan annoi itzens castetta ia coletetta / ninquin iocu mw Syndinen.

Nelies Lucu.

Agricola New Testament illustration p30.png

Silloin Iesus wietin Hengeld corpehen / senpäle / ette hen kijusataisin perchelelde. Ia cosca hen pastonut oli neliekymméde peiue ia neliekymmende öte / sijtte hen isosi. Ia kiwsaia edheskeui / ia sanoi / Ios sine ole Iumalan poica / sanos ette nemet kiuet leiuixi tulisit. Mutta hen wastaden sanoi   a  Kirioitettu ombi / Ei ainoas leiues Inhiminen elä / Mutta iocaitzest sanast / quin Iumalan suust wlos kieupi.

Silloin otti henen perchele cansans / sihen pyhen caupungin / ia asetti henen Templin harian päle / ia sanoi henelle / Ios sine olet Iumalan poica / nin sööxe sinus alaspein / Sille kirioitettu ombi / Henen pite Engeleins käskyn andaman sinusta / ia he käsisens candauat sinun / ettei sine ioskus ialcas ki-