Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/28

Tätä sivua ei ole oikoluettu


sen sijas / pelkesi hen sinne menne. Ia wnesa hen sai Iumalalda käskyn / ia poickesi Galilean äärijn / ia tuli ia asui sijne caupungis / ioca cutzutan Nazareth. Että sen teutettemen pideis / quin Prophetadhen cautta sanottu oli / Henen pite Nazareus cutzuttaman.

a  Wijsaat) Iotca Mattheus Magos cutzupi / ne ouat Loonnon tundijat ia wijsat Papit Persias olluat.

b  Swingan) Echke Bethlehem itzestens halpa oli / quitengin / että Christus hänesse syndui / sendädhen hen ylescorgotti hende

c  Ettei he ole) Siteuarten Mattheus täte sanoi / Että cosca waiua Christikunnan pälekieupi / Nin näky quin he io olisit hucatudh ia peräti cadhotetud mailman edhes. Quitengi vastoin caicke Heluetin walta he Iumalan cautta Uariellan. Ia neisse Lapsisa näky yxi oikia Christusen kersimisen meno.

Colmas Lucu.

Agricola New Testament illustration p28.png

Nijne peiuine / tuli Iohánes Castaia / ia saarnasi Iudean corues / ia sanoi / Techket paránost / Sille taiuan wadakunda ombi iuri lehestenyt / Ia hen on se / iosta Esaias Propheta puhui / ioca sanoi /  a  Hwtauaisen äni on corues / walmistakat Herran tiete / techket henen ialcatiens oikeaxi.

Mutta Iohánesel oli waathe Camelin caruoist / ia hihnainen wöö henen solisans / Nin olit henen rocans kimalaiset / ia metze honaia.

Silloin wloskeui henen tygens Hierosolima ia coco Iudea / ia caicki maakúda ymberi Iordanin / ia he castettin henelde Iordanis / tunnustadhen heiden synninse.

Cosca hen nyt móda Phariseusist / ia Sadduseusist näki