Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/132

Tätä sivua ei ole oikoluettu


meneue / ei se woi hende satutta? Sille ettei se mene henen sydhemens siselle / mutta watzan / ia loonolisesta vlosmenepi / quin puhdista caiki roghat.

Ia hen sanoi / Mite Inhimisest vlosmene / se saastutta Inhimisen / Sille että siselliseste Inhimisten sydhemest vloskeunet pahat aijatoxet / Horudhet / salawoteet / miestapot / warkaudhet / Ahnaudhet / Petoxet / wiettelyxet / häpiemettys / paha silme / IUMALAN pilkat / ia sastuttauat Inhimisen.

Nin hen ylesnousi / ia sielde poismeni ninen Tyrin ia Sidonin maan ärihin / ia meni honen siselle / Ia ei tachtonut site kenége tiete. Ia ei quitengan tainut sala olla / Sille että yxi Waimo cochta quin hen cwli heneste / ionga Tytterelle oli se sastainen Hengi / hen tuli / ia langesi henen ialcains iureen / Ia se oli Grekilainen Waimo / Syrophenias syndynyt / Ia hen rucoli hende perkelet poisaijaman henen tytterestens. Nin sanoi IESUS henelle / Salli ensin Lapset rauitta. Sille ei ole se cochtolinen otta Lasten leipe / ia heitte Penickadhen eteen. Mutta hen wastasi ia sanoi henelle / Ia tosin HERRA / Söuet mös Penicatki peudhen alla Lasten muruista. Ia hen sanoi henelle / Temé puhen tedhen mene / Perkele vloslexi sinú tytterestes. Ia quin hen meni Cotijns / nin hen leusi perkelen vloslechteneexi / ia Tytteren macauan wooten päl.

Ia taas quin hen vlos meni Tyrin ia Sidonin maanäriste / tuli hen Galilean meren tyge / ninen kymenen Caupungein maan ärten keskitze. Ia nin he toit henen tygens Cwroin / ioca mös Mycke oli / ia he rucolit hende paneman kättens henen pälens. Ia hen otti henen erinäns canssasta / ia pisti sormens hené coruijns / ia Sylki ia rupesi henen kielehens / ylescatzachtain Taiuasen / hoghasi / ia sanoi henelle / Hephethah / se on /