Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/13

Tätä sivua ei ole oikoluettu


tons Christus nyt meille vskouaisille henen pälens / teudhelisesta iaca / armolisesta laina / ia paitzi caiki meiden oma ansiota andapi / Ia tekepi meite wanhurskaxi Synniste / wapadhexi Colemasta / ia caikista Perkelen candeista / wäeste ia wallasta iuri quitixi / ia autuaxi. Tellens sijs Satan / Perkele se Forrädhari ia petteiä Oikeasta ylitzewoittetin ia cadhotetin / ia Inhiminen oikiudella pelastetijn ia pestetin. Sille moto se Euan eli waimó Siemen Christus Iumala ia Neitzyn poica / rickipolti sen wanhá Kermen / Satanan ia Perkelen pään / quin Iumala algusta paradisis meiden Esiwáhemille Adamille ia Eualle lupasi. Sen edeste olcon henelle kijtos / cunnia / ia ylistos nyt / aina ia ijancaikisesta A m e n.

MUtta senpäle / ette meiden lihalisen ylitzekieumisen rangastus wiele sijttekin Oleman piteis / nin ombi lihan nuchtexi se aijalinen Coolema caikein Inhimisten ylizteiänyt / wan eswingan Sieludhen ylitze / Ioinenga tedhen Christus Cooleman kersi. Nin coolema ei sillen ole totinen coolema / wan sen cuua / köpeli ia wario / ia quin yxi Uni. Quitengi teste aialisesta Coolemasta meite neuuotan Iumalan Keskyt pitämen / pelkemen hené cangia ia cua domions. Tenne nyt catzouat ne ialot / selkiet ia suloiset puhet / Coolema / cussa sinun Otas ombi / Colema / cussa sinú Woittos ombi: Hija / Colema ombi ylesnieltu Woitosa. Mutta kijtos olcon Iumalan / ioca meille woiton andanut on / meiden HErran Iesusen Christusen cautta. Ymmerdhä teme swri Asia telle werdauxella. Ninquin iocu isoi Cala / mwdh pienet Calat ylesniele / nin se itze taas söötetulle Ongella otetan. Samalmoto mös Satan se Leuiatan ryme Cwijedhos / ioca meite synnin petoxella / Coleman cautta ylesnieli / ombi nyt Christusen miehudhen cautta / ionga alla Iumalus / ninquin wahua Ongi / peitetty oli / coconás poisotettijn.

Nouse nyt tesse Kysymys. Mixei sama Armo tapachtunut