Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/114

Tätä sivua ei ole oikoluettu


nen Solinsa ymberi hihinainen Wöö / ia söi Kimalaisi ia Metzehonaia / ia sarnasi / sanoden. Se tule minun ielkin / ioca on minua wekeuembi / Ionga em mine keluolinen ole / cumartuna pästemen Kengäin rihima. Mine tosin castan teite wedhelle / mutta hen Castapi teite pyhelle Hengelle.

Ia se tapactui nine peiuine / että Iesus Galilean Nazaretist tuli / ia castettin Iohanneseld Iordanis. Ia cochta quin hen ylesastui wedheste / näki hen aukeneuan Taiuat / ia Hengen / ninquin Mettisen alastuleuan henen pälens. Ia äni tuli Taiuahist / Sine olet minun se Racas Poican / iossa minulle ombi soosio.

Ia cochta Hengi aijoi henen corpehen / ia oli sijne coruesa neliekymende peiue / ia kiusattin perchelelde / Ia oli Petoin seas. Ia Engelit paluelit hende.

Mutta sijttequin Iohannes kiniotettu oli / tuli Iesus Galileaan / sarnaten Iumalan Waldakunnan Euangeliumi / ia sanoi / Aica ombi teutetty / ia Iumalan Waldakunda on lehestynyt / Techket paranost / ia wskokat / Euangelium.

Mutta coska Iesus keui Galilean meren sijw / näki hen Simonin ia Andrean henen weliens / werckoians heitteuen merehen / sille he olit Calamiehet / ia sanoi heille Iesus / Seuratka minua / ia mine tegen teiden Inhimisten calamiehixi. Ia cochta he iätit heiden werckonsa / ia seurasit hende.

Ia quin hen sielde wehen edheskeui / näki hen Iacobin Zebedeusen poian ia Iohannem henen weliens / että he wenehese paransit Werckoians / Ia cochta hen heite cutzui. Ia he iätit heiden Isens Zebedeusen wenehesen palcolisten cansa / ia seurasit hende.

Ia he sisellemenit Capernaum / ia cochta Lepopeiuene hen sisellemeni Synagogan / ia opetti. Ia he hemmestyit henen Opetuxens päle. Sille että hen opetti heite  a  woimalisesta / ia ei ninquin Kirianoppenuet.