Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/110

Tätä sivua ei ole oikoluettu


a  Päcalloin) Iossa ne pahointeckiet mestatan / quin Hirsipu / Lutarha &c. että sielle monda Päcalloa ouat.

XXVIII. Lucu.

Agricola New Testament illustration p110.png

Mutta Sabbathin peiuen Echtona / ioca rupesi walgaiseman toista Sabbathin peiue / tuli Maria Magdalene / ia se toinen Maria / näkemeen Hauta. Ia catzos / sijne tapachtui swri maan iäristus. Sille HERRAN Engeli alasastui Taiuahast / ia edheskeui / wieritti Kiuen ouelda / ia astui sen päle. Nin hen oli nähde quin pitkeisentuli / ia henen waattens walkia ninquin Lumi. Mutta henen pelghostans wartiat hemmestuit / ia tulit ninquin olisit coolleet.

Mutta se Engeli wastasi ia sanoi Waimoille / Elket pelietkö / Sille mine tiedhen / että te etzitte site ristinnaulittu Iesusta. Ei hen ole tesse / Hen on ylesnosnut / ninquin hen sanoi. Tulcat / catzocat Sija cuhunga HERRA pandu oli. Ia pian menget sanocat henen Opetuslapsillens / että hen ylesnousi coolluista. Ia catzo / Hen teiden edhelenmenepi Galileaan / sielle teiden pite henen näkemen / Catzos / mine sanoin teille.

Ia he menit nopiast Haudhalda pelghon ia swren ilon cansa / iooxit ilmoittaman henen Opetuslapsillens. Mutta quin he menit ilmoittaman henen Opetuslapsillens / ia catzos / nin Iesus cohdasi heiden / ia sanoi / Terue teiden. Nin he edeskeuit ia rupesit henen Ialcoinsa / ia cumarsit hende. Silloin sanoi Iesus heille / Elket pelietkö / Menget ia ilmoittacat minun welgilleni / että he menisit Galileaan / sielle he sauat minun nähde.

Coska he nyt poismenit / Catzo / nin tulit mwtamat warti-