Tämä sivu on vahvistettu

NUMEERISIA TAULUKOITA 89


Aine Ominais-
sulamis-
lämpö

kJ kg−1
Ominais-
höyrystymis-
lämpö

kJ kg−1
Tilavuuden
lämpötila-
kerroin
(20—100 °C)
10−3 K−1
Ominais-
lämpökapasi-
teetti (25 °C)

kJ kg−1 K−1
Lämmön-
johtavuus
(20 °C)

W m−1 K−1
asetoni 98,0 515 1,43 2,17 0,18
aniliini 88,0 435 0,84 2,05 0,17
bentseeni 127,4 393 1,15 1,71 0,14
bromi 67,4 180 1,13 0,46
dietyylieetteri 98,1 377 1,62 2,30 0,14
etanoli 109,0 841 1,10 2,43 0,18
glykoli 181,0 800 2,43
glyseroli 200,6 0,51 2,43 0,28
tetrakloorimetaani 21,3 193 1,22 0,84 0,10
metanoli 99,2 301 1,20 2,50 0,21
nitrobentseeni 94,1 510 0,83 1,48 0,16
pyridiini 91,0 425 1,12 1,65
rikkihappo (98,8 %) 100,4 511 0,56 1,38
tolueeni 71,8 356 1,09 1,72 0,15
typpihappo (98,5 %) 39,7
vesi 333,5 2260 0,18 4,18 0,60